• Facebook
 • lkih.halland

Kontakta kundtjänst

E-post: kundtjanst@lkih.se

Telefon: 0793-19 54 54

Telefontid

Mån-Fre  8.00-16.00

Lör-Sön  Stängt

logga03.png

© 2019 av Livsmedelskonsulten i Halland

MATSVINN

 

Minskat matsvinn är nyckeln för tillväxt och utveckling för alla företag som hanterar livsmedel. Idag slängs en tredjedel av all mat som produceras i världen. Om du motverkar trenden och hanterar maten på ett lite annorlunda sätt, öppnar det upp för nya affärsmöjligheter och ger även lägre kostnader. Det spar både pengar åt företaget och ger en bättre lönsamhet. Dessutom får företaget en starkare hållbarhetsprofil.

Nu erbjuder vi tillsammans med Länsstyrelsen rådgivning som ger en stabil och hållbar start och fortsättning i ditt arbete att minska på matsvinnet. Vi går igenom företagets förutsättningar och ger tips och råd om vad som är bäst för just ditt företag. Det kan vara nya produkter och nya affärsmöjligheter eller bättre utnyttjande av befintliga varor och därmed mindre svinn. 
 

Rådgivningen riktar sig till företag som hanterar livsmedel på den halländska landsbygden. Det gäller företag utanför primärproduktionen med färre än 50 anställda på orter med mindre än 3000 invånare. Du betalar endast 30% av kostnaden. Resten finansieras med medel ifrån EU´s landsbygdsprogram.

För mer information om hur du får ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen klickar du på den länk nedan som beskriver din verksamhet:

RÅDGIVNINGSPAKET

 

Är du i startgroparna med arbete att minska matsvinn är det här paketet perfekt för dig.

I paketet ingår:

 • 4 rådgivningstimmar

 • Plan för hur din verksamhet ska minska matsvinnet

De frågeställningar som vi utgår ifrån är följande:

 • Mindre matsvinn ger ökad lönsamhet, men hur kommer man dit?

 • Hur trimmar man flödet genom verksamheten på bästa sätt?

 • Vilka livsmedel genererar mest svinn till högst kostnad för både ekonomi och miljö?

 • Bidrar hanteringen av livsmedel i verksamheten till onödigt svinn?

 • Hur skapar man mervärde på produkter innan det blir till matsvinn, utifrån ett livsmedelssäkert sätt?

 • Kan man sälja frysta produkter?

 • Har förpackningar någon betydelse?

 • Vad innebär bäst före-datum och sista förbrukningsdag?

 • Var gör man av mat som inte går att sälja?

 • Hur får man ned kostnaden för osålda produkter?

11 400 kr

exkl. moms

UPPFÖLJNINGSPAKET

 

Om du har genomgått vårt uppstartspaket, eller om du har på egen hand kommit en bit på väg i ditt arbete med att minska matsvinnet är det här paketet perfekt för dig.

I paketet ingår:

 • 3 rådgivningstimmar

 • Uppföljning av arbetet med matsvinn

Det som vi utgår ifrån i uppföljningen är följande:

 • Vilka mätningar har gjorts?

 • Hur stor minskning av matsvinn har skett?

 • Har de åtgärder som vidtagits varit effektiva och har det gett en ekonomisk vinst?

 • Hur ska verksamheten arbeta vidare för att minska mer eller bibehålla nuvarande mängd matsvinn?

9 900 kr

exkl. moms

UTBILDNINGSPAKET

 

Vill du och din personal veta mer hur man strategiskt kan minska matsvinnet för att på egen hand jobba med det i din verksamhet? Då Passar den här utbildningen er.

Tid: 8 timmar, uppdelat på två tillfällen

Plats: Hos dig eller på vårt kontor i Halmstad

I utbildningen går vi igenom följande:

 • Vad är matsvinn och vad har det för påverkan på ekonomi och miljö?

 • Verktyg som an användas för att underlätta arbetet med att minska matsvinnet.

 • Metod för hur uppföljningen av arbetet ska gå till och hur man ska tolka resultatet.

Vi har ett datum uppsatt som du kan anmäla dig till. Inbjudan kan du titta på via denna länk.

2 600 kr

exkl. moms

per deltagare

MÖT MATSVINNSHJÄLTARNA I HALMSTADS KOMMUN

I november 2019 träffade vi Rikard Asplund och Pernilla Ekstrand på Måltidsservice i Halmstads kommun. De berättade om sitt framgångsrika arbete för minskat matsvinn inom sin verksamhet.
Här är deras berättelse.


På måltidsservice är det en självklarhet att kontinuerligt jobba för att minimera både sitt matsvinn och klimatavtryck. Som ett led i detta har man under kortare perioder i några års tid mätt matsvinnet inom sin verksamhet, för att sedan kunna vidta åtgärder. Man märkte då att matsvinnet minskade under en kortare tid, men att det därefter gick fort för verksamheten att återgå till sina tidigare vanor. För att bryta detta mönster började man mäta matsvinnet på skolorna runtom i kommunen på daglig basis. Man mätte då dels tallrikssvinnet – det svinn som skrapas från tallriken – och dels serveringssvinnet – den mat som blev över på buffén. Mål och delmål sattes upp, och kopplades till ett belöningssystem som eleverna fick ta del av. Varje gång ett delmål uppfylldes sattes en plupp på en whiteboardtavla, och när man hade uppnått 20 pluppar, fick eleverna en belöning, som exempelvis kunde bestå av en önskad maträtt, eller pannkakor som dessert. Detta system gjorde att barnen blev

Pernilla Ekstrand och Richard Asplund

delaktiga och förstod vikten av arbetet och dess helhet på ett bra sätt. Med tiden märkte man att systemet hade blivit slentrianmässigt och intresset hade sjunkit, men trots detta kunde man konstatera ett minskat matsvinn. Man hade lyckats skapa en beteendeförändring.
Idag sker kontinuerliga mätningar på tallriks- och serveringssvinn, både på skolor och på äldreboenden. Det har blivit en naturlig del i vardagen, och belöningssystemet används ibland för att liva upp stämningen bland gästerna.

Från början låg matsvinnet i skolor på 8%, men idag ligger det på endast 3 - 5%, vilket innebär ungefär en halvering. På äldreboendena har svinnet sjunkit från hela 21% till 8% på kort tid. Från januari 2020 ska måltidsservice även börja arbeta med att minska matsvinnet inne i köket för att få med hela ledet från inköp till servering.  
Några av framgångsfaktorerna som man lyfter fram i sitt arbete är vikten av att ha personal som är medveten och intresserad, att skapa delaktighet hos gästerna och att ha ett kontinuerligt arbete med att minska matsvinnet.

 

Rikard och Pernillas tips till dig som vill minska matsvinnet:

 • Börja i liten skala för att hitta rätt sätt att jobba på.

 • Ha tydligt syfte som både kökspersonalen och gästerna kan relatera till.

 • Tydliga mål och delmål som går att uppnå inom en rimlig tid.

 • Ha en god dialog mellan personal och gäster.

 • Testa och våga!


Vill du också framgångsrikt minska ditt matsvinn för klimatets och plånbokens skull? Kontakta oss, så hjälper vi dig med en heltäckande och fortlöpande plan.