• Facebook
  • lkih.halland

Kontakta kundtjänst

E-post: kundtjanst@lkih.se

Telefon: 0793-19 54 54

Telefontid

Mån-Fre  8.00-16.00

Lör-Sön  Stängt

logga03.png

© 2019 av Livsmedelskonsulten i Halland

ENERGI

 

Det finns många fördelar för plånboken, arbetsmiljön och klimatet med att minska energianvändningen i verksamheten där du jobbar. För att visa det har vi gjort en lista med fördelar som även Energimyndigheten har listat på deras hemsida.

  • Verksamhetens energikostnader minskar med 5-10% på 2-3 års sikt med hjälp av en energikartläggning.

  • Ju mindre energi verksamheten använder desto mindre känsligt är den för skiftande energipriser.

  • Arbetsmiljön förbättras i verksamheten genom smartare användning av ventilation och belysning.

  • Verksamhetens fotavtryck på klimat minskar.

  • Ett aktivt energiarbete gör verksamheten till en mer attraktiv arbetsplats, samtidigt som verksamheten rustar inför framtiden och eventuella skärpta lagkrav.

  • Verksamhetens varumärke stärks, eftersom fler kunder ställer krav på att verksamheten de handlar av ska arbeta aktivt med miljöfrågor.

GRATIS UTBILDNING!

Vilka energimonster finns på din arbetsplats? Har du sett dem utan att reagera?

Energimyndigheten har gratis webbutbildningar i en serie de kallar för Energismarta företag. Du får många bra tips och idéer på vad du kan göra för att minska verksamhetens energianvändning.

Utbildningarna riktar bland annat in sig på restauranger, hotell och installatörer.De är till för all personal och det krävs inga förkunskaper om energieffektivisering för att klara dem. Det går att se bitvis av utbildningarna om du inte hinner sitta och titta på hela vid ett tillfälle.

RÅDGIVNING OM ENERGIANVÄNDNING

 

I alla halländska kommuner finns det en energirådgivare som kan ge dig som företagare gratis rådgivning som leder till att du använder energi på ett smartare sätt. Klicka på den kommun du tillhör för att komma i kontakt med rätt energirådgivare.